badanie komputerowe stopy

Badanie komputerowe stóp – wiedza specjalistyczna wsparta sprzętem komputerowym

Irena

Komputerowe badanie stopy polega na jej ocenie przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego wraz z oceną fizjoterapeutyczną przeprowadzaną przez wykwalifikowaną obsługę. Wykorzystywana w badaniu platforma – podobaroskop, analizuje rozkład nacisku na podeszwową stronę stopy, natomiast na osobnej macie diagnostycznej dokonywana jest ocena obciążenia stopy podczas stania lub chodu.

Badanie komputerowe stóp – na czym polega?

Komputerowe badanie stóp złożone jest z dwóch etapów: statycznego i dynamicznego. Pierwszy z nich obejmuje badanie stóp w bezruchu na powierzchni platformy aparatu, natomiast drugi etap, to badanie i ocena stóp podczas chodu.

Badanie komputerowe stóp – badanie statyczne

Badanie statyczne z wykorzystaniem platformy komputerowej, pozwala na ocenę wad w budowie stopy oraz dostarcza informacji na temat rozkładu obciążeń i nacisku na poszczególne obszary i części stopy, dzięki czemu można ocenić postawę oraz środek ciężkości, a także umożliwia porównanie i odniesienie dotyczące obciążenia lewej kończyny dolnej względem prawej oraz przodostopia względem tyłostopia. Ponadto, ten etap badania pozwala zobrazować ukształtowanie obciążonych ciężarem ciała stóp. W wyniku czego, można dokonać analizy w kierunku diagnozowania płaskostopia oraz nieprawidłowego wysklepienia łuków, stopy nadmiernie wydrążonej oraz stopy poprzecznie płaskiej. Ponadto, w tym badaniu można ocenić również inne schorzenia stóp, w tym między innymi obecność: zmian skórnych, odcisków i nagniotków.

Badanie komputerowe stóp – badanie dynamiczne

Badanie dynamiczne powinno być nieodzowną częścią badania komputerowego stóp. Ponieważ badanie stopy podczas chodu pozwala ocenić i zweryfikować obserwacje, analizy i wnioski poczynione podczas badania statycznego. Tylko takie całościowe, dwuetapowe badanie pozwala na przeprowadzenie prawidłowej diagnostyki. Komputerowa analiza chodu pozwala na ocenę prawidłowości lub zaburzeń podczas wybicia, przetaczania, aż do ponownego postawienia stopy na podłożu. Nieprawidłowości mogą skutkować przeciążeniami, dolegliwościami bólowymi i zmianami zwyrodnieniowymi.

Zobacz też:  Czy ćwiczenie bez obuwia jest dobre dla zdrowia?

Badanie komputerowe stóp – wiedza specjalistyczna

Badanie komputerowe stóp to procedura, która wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia ze strony osoby wykonującej diagnostykę. Powinna to być osoba wykwalifikowana, posiadająca szeroką wiedzę oraz odpowiednie, wysokie kompetencje.

Badanie komputerowe stóp – bolesność zabiegu

Badanie komputerowe stóp to procedura całkowicie bezbolesna. Jest badaniem bezinwazyjnym i może być wykonywana u pacjentów w różnym wieku i różnymi chorobami niewspółistniejącymi.

Badanie komputerowe stóp – czas trwania zabiegu

Badanie komputerowe stóp to procedura trwająca do trzydziestu minut.

Badanie komputerowe stóp – przygotowanie do zabiegu

Badanie komputerowe stóp to procedura nie wymagająca żadnego wcześniejszego przygotowania. Oczywiście pacjent powinien dostarczyć ewentualną historię choroby lub wypisy ze szpitala, dokumentujące przebyte operacje lub zabiegi mające związek z badaniem.

Badanie komputerowe stóp – częstotliwość zabiegu

Konieczność powtórzenia i termin, w jakim należy wykonać powtórne badanie komputerowe stóp, zależy od przeprowadzonej diagnostyki, wskazania przyczyny problemu oraz wdrożonego leczenia, na przykład w postaci wkładek ortopedycznych. Zależy to między innymi od wieku pacjenta, ponieważ u młodszych osób stopa zmienia się wraz z jej wzrostem. Wówczas badania kontrolne powinny odbywać się częściej, nawet w odstępach kilkumiesięcznych.

Badanie komputerowe stóp – dalsze postępowanie

Zdiagnozowana podczas badania komputerowego stóp przyczyna anomalii może być niwelowana poprze indywidualny sprzęt korekcyjny i ortopedyczny. Takimi właśnie są wkładki, dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też