fetysz-stop

Fetysz stóp. Czym jest i jak się objawia?

Irena

Psychologia, która zajmuje się badaniem psychiki, słowa i myśli ludzkiej, jest dziedziną nauki, o bardzo szerokim zakresie. Jej nazwa, wywodzi się z języka starogreckiego, a samo słowo „psyche”, oznacza dosłownie, duszę. Stąd warto pamiętać o tym, że mechanizmy, jakie rządzą naszym rozumowaniem, inspirowały nie tylko wielkie umysły współczesnego świata, ale stanowiły, także temat rozmyślań i dochodzeń, starożytnych filozofów, którzy badając jedynie teoretyczne założenia, potrafili postawić wiele trafnych i do dziś sprawdzalnych tez.

Czym jest fetysz stóp?

Fetysz oraz dotyczącego go kolaboracje i powiązania znaczeniowe, jest przedmiotem, który znajduje się w obszarze dociekań, podkategorii psychologii, jaką jest seksuologia i to ona właśnie, może nam dostarczyć odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób się objawia i jakie może mieć znaczenie, fetysz stóp. Wiele oczywiście zależy od tego, z której strony tej tzw. parafilii seksualnej się jako osoba, znajdujemy lub mówią żartobliwie, do kogo należą stopy, będące przedmiotem kultu czy też nadmiernego uwielbienia i ubóstwienia. Najważniejsze wartości etyczne oraz morale, jakie przyświecają egzystencji gatunku ludzkiego i są otaczane szczególnymi względami ogółu globalnej społeczności, która wcale nie musi być w większości, by móc bezkonfliktowo, sprawować skuteczny nadzór oraz kontrolę nad resztą nowoczesnego społeczeństwa, stanowią o wyższości pewnych dóbr nad innymi. W sytuacji źle zaabsorbowanego i pojętego przez psychikę jednostki, fetyszu stóp, dobrem tym, mogą być ewentualnie buty. Psychologiczne oddzielanie, danej części ciała od jego reszty, zawsze będzie się wiązało ze swego rodzaju błędem umysłowym, ponieważ umysł ludzki wpada w powtarzalne pułapki, które nie dotyczą nas indywidualnie, ale są sprawdzalne i powtarzalne, z racji istnienia mechanizmów rządzących ludzkim rozumem. Doświadczenie posiadania rozumu, nie dotyczy przecież jedynie mnie lub ciebie, ale jest cechą właściwą, dla wszystkich żyjących na ziemi, ludzi. 

Zobacz też:  Pies liże stopy: czyli jedno z najczęściej spotykanych zachowań u naszych czworonogów

Fetysz jako rodzaj dewiacji

Parafilia seksualna, jest uznana za zaburzenie czy też rodzaj dewiacji seksualnej, polegającej na wystąpieniu podniecenia seksualnego i osiągnięciu w jego konsekwencji, pełnej satysfakcji, pod wpływem bodźca, jakim w przypadku fetyszu stóp, są ludzkie nogi. Parafilii związanej ze stopami, jak państwo wiecie, może doświadczyć każdy z nas, niezależnie od płci, choć uwarunkowania społeczne, jakie związane są z poszczególnymi, życiowymi doświadczeniami kobiet i mężczyzn, mają tu ogromne znaczenie, co mogą potwierdzić statystyki i sprawdzone, dane liczbowe. Nie mniej, mniej korzystnie wypadają w obliczu fetyszyzmu stóp (oraz innych części ciała) mężczyźni, ponieważ to oni od wieków, doświadczają większej wolności własnego umysłu i posiadają większe pozwolenie społeczne na tzw. swobodę obyczajów. Jak dowiedziono, każda rzecz materialna, będący przedmiotem ucieleśnienia danego czy też wybranego bóstwa, może być niebezpieczna lub też groźna. Dzieje się tak oczywiście, nie ze względu na sam fetysz, czyli przedmiot określonego kultu, ale jednostkę ludzką, czyli człowieka, który z racji posiadania wolnej woli oraz innych towarzyszących ludzkiej egzystencji i życiu, specyfik rozumowych (cech umysłu), może z owym fetyszem stóp, robić co mu się żywnie podoba. Jak wiadomo, kontrola społeczna, nie jest w stanie do samego końca, przekroczyć barier jednostkowych i wtargnąć całkowicie do życia każdego z nas, przejmując każdą jego sferę. 

Fetysz stóp i pułapki ludzkiego umysłu

Zatem nic dziwnego, że fetysz, kojarzony jeszcze ze starodawnymi bóstwami i religią, stanowi niekiedy, wytłumaczenie nawet najbardziej podłych zbrodni, na jakich dowody, możemy trafić, przyglądając się kronikom kryminalnym lub biografiom, niektórych, seryjnych morderców. Ludzki umysł, od zawsze był i prawdopodobnie pozostanie do końca wolny i wydaje się, że bunt jest wpisany, nie tylko w specyfikę naszego rozumu, ale w naturalny sposób, łączy się z tzw. instynktem samozachowawczym i dążnością do zachowania życia (która nie dotyczy jedynie gatunku ludzkiego). Bunt i chęć przeciwstawienia się ogólnie akceptowalnym normom, choćby w zamian w za coś lub w ramach indywidualnej zemsty za to, co uczynili mi inni,  jest głównym przyczynkiem, do prowadzenia odmiennego stylu życia czy też kultywowania rzeczy, które nie zawsze wydają się nam być etyczne i do końca normalne. Prawidłowe zrozumienie tematu zboczeń i zjawisk, społecznie uznanych za dewiacje czy też parafilie seksualne, może nam pomóc w lepszym pojęciu tego, na czym właściwie, zjawiska te polegają i że jedynie ze względu na tzw. przypadkowość i zbieżność doświadczalnych zdarzeń, nie dotyczą w sposób bezpośredni nas samych i naszej, osobistej życiowej biografii. 

Zobacz też:  Silnie złuszczające skarpetki – efekt jak po najlepszym pedicure!


Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też