Anatomia stopy

Anatomia stopy

Irena

Ludzka stopa składa się z pięciu kości: kości piętowej, kości piętowej, kości gnykowej oraz bocznej i przyśrodkowej kości klinowej. Kości te są ułożone w kształt piramidy. Każda kość pełni odrębną funkcję, a razem tworzą łuk stopy. Różne mięśnie i więzadła mocują kości do palców i pięty.

Mięśnie to tkanka włóknista, która może kurczyć się, aby poruszać ciałem. Ludzka stopa zawiera 20 mięśni: dwa rodzaje: wewnętrzne i zewnętrzne. Mięśnie wewnętrzne stopy pomagają w rozstawianiu palców i stabilizują stopę. Mięśnie zewnętrzne znajdują się poza stopą, w dolnej części nogi, a największym z nich jest mięsień brzuchaty łydki. Podczas ćwiczeń może dojść do nadwyrężenia mięśnia, co zazwyczaj spowodowane jest nadużywaniem lub rozciąganiem bez rozgrzewki.

Każdy palec składa się z dwóch kości, zwanych paliczkami. Duży palec u nogi ma dwie kości, a pozostałe palce mają trzy kości. Każdy palec ma dwa stawy, a duży palec ma dwie kości podeszwowe, które rozwijają się wewnątrz ścięgna. Pierwsza kość śródstopia łączy duży palec ze stawem skokowym i odgrywa ważną rolę w poruszaniu się. Druga, trzecia i czwarta kość śródstopia działają jako kości stabilizujące przodostopie.

Paliczki u stopy są podobne do paliczków u ręki – dwa paliczki na palcu wielkim i po trzy paliczki na każdym z pozostałych palców. Podeszwa stopy jest znacznie grubsza i nieowłosiona, z licznymi gruczołami potowymi. Stopa ma także różne tkanki miękkie, w tym więzadła, ścięgna i powięzie. Wszystkie te elementy wzajemnie na siebie oddziałują, a uszkodzone części mogą prowadzić do problemów.

Badania anatomiczne wykazały, że ludzka stopa jest stworzona do wykonywania wielu zadań. Stopa zawiera 26 kości i 30 stawów, a także ponad 100 więzadeł i kosteczek. Wszystkie te struktury współpracują ze sobą, aby podtrzymywać i równoważyć ciężar ciała oraz dostosowywać się do zmian postawy. Ludzka stopa składa się z trzech głównych części: przodostopia, śródstopia i tyłostopia.

Zobacz też:  Schodzący paznokieć – co oznacza taki stan i czy to problem wyłącznie estetyczny?

Kość piętowa (talus), znajdująca się w przedniej części stopy, łączy się z wieloma kośćmi, w tym z kością sześcienną i piątą kością śródstopia. Kość piętowa jest połączona z kością piętową i stawem skokowym poprzez staw skokowo-piętowy. Służy zarówno jako sztywna płaszczyzna, jak i amortyzator podczas różnych faz chodu. Znajdują się w niej również trzy kości klinowe: pierwsza, druga i sześcienna.

Boczne i przyśrodkowe łuki stopy są ściśle związane z ruchem stawu talkowo-trzonowego. Kości te razem tworzą unikalny łuk podłużny. Pod wpływem obciążeń osiowych łuk poprzeczny i przyśrodkowy ulega zniekształceniu w płaszczyźnie wieńcowej, która jest podobna do płaszczyzny strzałkowej, ale mniejsza niż czołowa. Jego deformacja powoduje, że stopa zwija się do wewnątrz, co czyni ją podatną na urazy.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też